PATRIMONIUL BISERICII NEGRE


BISERICA NEAGRĂ – EMBLEMA BRAȘOVULUI

Sursă inepuizabilă de inspirație pentru noi, pentru oraș și pentru vizitatorii veniți din întreaga lume, patrimoniul nostru include monumente istorice și de arhitectură, biblioteci, arhive, literatură, muzică, tradiții și obiceiuri. Picturi și sculpturi spectaculoase, textile otomane, strane colorate și orgi minunate așteaptă liniștite și primitoare să fie descoperite.

Biserica Neagră este monumentul emblematic al comunității noastre și al orașului deopotrivă. Însă de aceasta aparțin și alte monumente istorice de valoare națională sau universală, datând din secolele XIV–XIX: clădirile din jurul Bisericii Negre, de exemplu edificiul Colegiului „Johannes Honterus”, casa care a găzduit vestita bibliotecă înființată de Johannes Honterus în secolul XVI sau casa parohială veche, datând din secolul al XIV-lea, dar și casa din Piața Sfatului nr. 16, cu picturi murale spectaculoase, datând din secolele XVII-XVIII. Comunitatea mai are încă o biserică medievală și două biserici baroce, înconjurate de cimitire istorice, toate aparținând categoriei A de pe Lista Monumentelor Istorice a Ministerului Culturii și aflându-se pe teritoriul municipiului Brașov.

Curățarea unei fiale pe un contrafort al Bisericii Negre. Foto: Frank-Thomas Ziegler, 2018

Acestor imobile li se adaugă obiectele de cult donate de străbuni pentru a înzestra bisericile, pentru a-și exprima pietatea și nu în ultimul rând statutul social. Aici evidențiem vestita colecție de covoare orientale, una dintre cele mai bogate din Europa, cea de veșminte istorice, o galerie de portrete ale foștilor preoți ai bisericii, dar și argintăria de cult.

Covoare anatoliene, expuse în Biserica Neagră. Foto: Árpád Udvardi, 2015

Parohia administrează și îngrijește o bibliotecă și o arhivă valoroase, cu rădăcini care se întind până în Evul Mediu, respectiv până la înființarea bibliotecii de către Johannes Honterus. Aici, dar și în arhiva muzicală, se păstrează cu grijă și extraordinară diligență nu numai volume și manuscrise excepționale, dar și tradiție, cunoștințe și valori imateriale (spirituale).

Scrisoare de indulgență, emisă de papa Sixt al IV-lea în favoarea construirii Bisericii Negre (1475). Arhiva Bisericii Evanghelice C. A. din România – Parohia Brașov. Foto: Árpád Udvardi

Intervențiile asupra patrimoniului au sarcina de a păstra frumusețea fragilă, dar și autenticitatea monumentelor și a obiectelor de artă, de a menține cât mai mult din expresivitatea lor, izvorâtă din materialele naturale aparente și din detaliile originale. Respectând tradiția strămoșilor noștri, căutăm tendințele moderne, alegem cu grijă metodele inovative și, în același timp, perpetuăm atitudinea pioasă față de obiecte în tot ceea ce înseamnă acțiunea conservării patrimoniului.

De-a lungul celor șase campanii de restaurare a Bisericii Negre, desfășurate pe aproape toată durata secolului XX, din 1912 și până la 1999, comunitatea evanghelică a căutat să lucreze cu cei mai buni specialiști în conservarea patrimoniului din întreaga Europă. Cu mari sacrificii financiare, au fost soluționate provocări precum deteriorarea rapidă a fațadelor din gresie perisabilă, canalizarea apelor pluviale, aerisirea fundațiilor sau încălzirea bisericii.

Biserica Neagră pe timpul unei campanii de restaurare, în anii 30. Arhiva Bisericii Evanghelice C. A. din România – Parohia Brașov. Fotografie de arhivă, fotograf necunoscut.

În anii 70, au fost înființate la Brașov un atelier de restaurare a altarelor și unul de restaurare a textilelor, care au salvat sute de obiecte de patrimoniu din toată Transilvania, redându-le în același timp strălucirea.

Era Nussbächer, șefa atelierului de restaurare de covoare anatoliene a Bisericii Evanghelice C.A. din România, în timpul lucrului. Foto: Waldemar Stadler, 1999

În privința restaurărilor de imobile pe care le facem azi, ne orientăm după principiul completării funcționale și moderne a originalului. Decapăm și punem în valoare structurile și elementele vechi ale caselor, șarpante, bolți, scări originale, picturi murale, pardoseli sau uși vechi, care sunt recondiționate pentru a le fi redate frumusețea originară. La acestea se adaugă elemente și mobilier din materiale de bază, lemn, piatră, metal, sticlă, care sunt de o modernitate aparte, bine delimitate de original, totuși armonios îmbinate cu acesta.

Simplu și autentic: noua cafenea CH9, în Curtea Johannes Honterus, într-o casă din jurul anului 1800. Foto: Béla Benedek

În ce privește obiectele de patrimoniu, adoptăm o cu totul altă strategie. Acestea nu mai au acum funcții practice, așadar ne străduim să le menținem în forma în care ne-au parvenit, intervenind numai pentru a opri procesele de deteriorare. Căutăm să păstrăm obiectul în totalitatea sa, cu modificările și, eventual, deteriorările survenite de-a lungul timpului, fiind convinși că fiecare dintre aceste adăugiri este o mărturie a istoriei obiectului și – foarte important – a modului de gândire și a credinței oamenilor care l-au folosit. Petele de ceară, de cerneală sau tocirea plușului pe anumite porțiuni, de exemplu, povestesc despre modul de folosire a unui covor în trecut. Un potir gotic cu un picior baroc sau chiar ațele de cusut ale unui veșmânt sunt mărturii prețioase ale vremurilor în care aceste obiecte erau utilizate frecvent, dar și ale modului de îngrijire a lor. Din aceste motive, ne străduim să le păstrăm în integralitate.

Veșmânt preoțesc, compus dintr-o cruce din secolul XVI și o țesătură de mătase din secolul XVIII, cu numeroase urme de uzură și reparații ulterioare. Colecția Bisericii Evanghelice C. A. din România – Parohia Brașov. Foto: Árpád Udvardi, 2011

Valoroasa colecție de veșminte preoțești este depozitată în siguranță, obiectele putând fi văzute fără să fie mișcate. Foto: Frank-Thomas Ziegler, 2019

O parte importantă a activității de protejare a patrimoniului o constituie conservarea noninvazivă a colecțiilor valoroase, prin asigurarea depozitării și folosirii lor în siguranță. Astfel de măsuri s-au luat deja în arhiva și biblioteca istorică, în colecția de covoare și picturi.

În această frumoasă și palpitantă îndeletnicire a conservării patrimoniului cultural, ne susțin mulți specialiști din diferite domenii, provenind din diferite țări. Apreciem meșterii tradiționali din regiunea Brașovului, care sunt păstrătorii unor cunoștințe străvechi care constituie deseori abordarea potrivită pentru casele vechi și detaliile lor decorative și funcționale. Lucrăm cu fierari, zidari, dulgheri, tinichigii, pietrari, țiglari care au păstrat nu numai cunoștințele tradiționale de prelucrare a materialelor, ci și pasiunea pentru munca manuală, de înaltă calitate.

Johannes Bertleff, un tânăr arhitect de succes din Brașov și membru al comunității noastre, a reușit să înțeleagă empatic dorințele parohiei privind restaurările, conferindu-le imobilelor restaurate o eleganță aparte prin îmbinarea cu succes a vechiului cu noul. Firma de construcții de orgi și tâmplărie din Hărman ne-a fost alături de mai multe ori în proiectele de restaurare a orgilor, dar și la curățenia periodică a instrumentelor sau intonarea lor, precum și în ce privește fabricarea de mobilier special pentru depozit ori de închizători ale ușilor sau ferestrelor. Principiile de funcționare ale acestei firme, care unește calitatea și atenția pentru detalii cu pasiunea pentru muzică, ne-au convins în repetate rânduri.

Ridicarea pupitrului de comandă al orgii din Hamba pe galeria Bisericii Negre, după restaurarea instrumentului. Foto: Steffen Schlandt, 2013

În afară de acești actori locali, menținem legături strânse cu restauratori de lemn și mobilier, pictură, piatră sau textile, din țară și de peste hotare, mai ales afiliați muzeelor din Germania, Ungaria, Austria și Elveția, care păstrează și se îngrijesc de un patrimoniu asemănător celui al Bisericii Negre.

O specialistă în restaurea textilelor pregătește un veșmânt preoțesc din secolul XVI pentru o campanie de fotografiere. Foto: Frank-Thomas Ziegler, 2011

CUMPĂRĂ BILET