DIE GEMEINDE


A romániai ágostai hitvallású szász evangélikus egyházhoz tartozó keresztény közösség vagyunk. Hitünk alapja a Biblia a lutheri reformáció értelmezésében, ahogyan Johannes Honterus ezt Erdélyben meghonosította. Küldetésünk az Evangélium hirdetése a közösség életének minden területén. Ezt a feladatot legfőképp lelkészeink látják el, ám szép számmal csatlakoznak hozzájuk önkéntesek is. Az Evangélium hirdetése alatt hitünk megvallását értjük szóval, magatartással, cselekedettel. Ebben mindannyi keresztény egyházzal közösséget érzünk.
Az erdélyi szászság hagyományos kulturális kötődése révén a német nyelvi és kultúrkörhöz tartozónak valljuk magunkat. A helyi közösség tagjaiként, kivesszük aktív részünket annak építéséből. Az isten és felebarátaink iránti szeretet képezik a toleranciára és tiszteletre épülő együttélés alapját. A Fekete templom közössége ebben a szellemben hív mindenkit a találkozásra és a keresztény egység megélésére.

Képgaléria


CUMPĂRĂ BILET